People

YEUNG Tommy
Associate

CHU Annette
Founder

CHEUNG Timothy
Associate

TAI Jacqueline
Studio Manager

WONG Joyce
Architect

PANG Matthew
Architectural Designer

DUNGEY Natalie
Assistant Architectural Designer

YUNG Louis
Assistant Architectural Designer

HUI Leo
Assistant Architectural Designer
Past Eureka Members

+


AU-YEUNG William, CHAN Michael, CHAN Sam, CHEN Yi, CHIU Gigi, FOK Derek, FUNG Evelyn, GO Yi, HUI Wendy, KU Clarence, LAM Willy, LAU Calvin, LAU Connie, LEE Gabriel, LEUNG Joanna, LEUNG Joshua, LEUNG Loky, LEUNG Raymond, MA Owen, MOK Charis, SU Chloe, TONG Kan, TSUI Morty, WAN Eden, WU Yan, WONG Benji, YEUNG Sylvia, YU Eunice